Om fysioterapi:


 

Fysioterapi er en behandlingsmetodikk spesialisert på muskel og skjelettlidelser. En fysioterapeut vil ved hjelp av observasjoner, intervju, funksjonelle undersøkelser og tester kunne vurdere en kundes funksjonskvalitet og sette en tentativ diagnose i forhold til skadeproblematikk. Ved hjelp av denne prosessen vil det neste steget være å finne et behandlingsopplegg tilpasset kundens potensial og behov for rehabilitering. En fysioterapeut behandler alle aspekter tilknyttet muskel og skjelettlidelser.