Tidsperspektiv psykomotorisk fysioterapi: 12-14 måneder.
Tidsperspektiv fysioterapi pr Februar 2019: 1-2 uker.

Sett deg på venteliste her!

Er du operert eller skal opereres?

Er du sykemeldt?