Alstad Fysioterapi AS

Velkommen til Alstad Fysioterapi AS i Bodøsjøveien 60
– i umiddelbar nærhet til kollektivtransport. Vi har bred utdanning og lang erfaring innen fysioterapi. Alle våre fysioterapeuter har avtale med Helfo.
Kontakt oss gjerne for timeavtale
– du finner bestillingsskjemaet på kontaktsiden vår.  

Om oss

Alstad Fysioterapi AS ble etablert i 1995 og holder til i lyse og trivelige lokaler med nærmeste busstopp et lite minutt unna.

I dag er vi tre fysioterapeuter som alle jobber innenfor rammeverket til Helfo og besitter driftsavtale med Bodø Kommune.


Vi tilbyr behandling innenfor allmenn fysioterapi og barnefysioterapi, og alle våre behandlere har lang erfaring og relevant kompetanse.

I tillegg til fysioterapi, har vi tilbud innen trykkbølgebehandling og mindfullness.

Behandlingsformer

Fysioterapi

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. For å få til dette er det viktig at pasienten og fysioterapeuten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold.» Kilde: Norsk Fysioterapeutforbund

Vi behandler enkeltpersoner i alle aldre, og vi samarbeider ofte med annet helsepersonell. 

Trykkbølgebehandling

Trykkbølgebehandling er samme teknologi som benyttes til å knuse blant annet nyrestein. Den benyttes hos oss på blandt annet senebetennelser og kalkdannelser i ledd.


Mindfulness

Mindfulness er en metode for selvregulering av mental aktivitet og helse. Mental aktivitet som grubling, bekymring og stress er belastende og bidrar til å opprettholde lidelse.
Under mindfulnesstrening øver en seg på å regulere oppmerksomheten i øyeblikket, og en øver seg på å respondere på det som oppstår heller enn å automatisk reagere (stressreaksjon). En blir gjerne bedre i stand til å tåle og stå i det som er. 

Her finner du mer informasjon om våre fysioterapeuter!

Om oss