Velkommen til Alstad Fysioterapi!

STENGT!

Alle fysioterapeuter i Bodø har fått beskjed fra kommunen om at fysioterapi skal stoppes inntil videre, altså dette gjelder også instituttene. Vi som helsepersonell er ansvarlig for å hindre videreføring av smitte der dette går, så da må vi inntil annen beskjed blir gitt, forholde oss til dette.

Det vil komme oppdatert informasjon på vår hjemmeside angående utvikling av situasjonen.

Vi tar også kontakt per telefon med nåværende pasienter ved oppstart.

Hilsen Alstad Fysioterapi