Om psykomotorisk fysioterapi:


Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp. Pust og spenningstilstand i muskulatur endrer seg i forhold til hvordan vi har det med oss selv. Vedvarende spenningsmønster kan låse seg over lengre tid og gi smertetilstander i muskel, skjelett og sener. Livsbelastninger, stress, traumatiske opplevelser og vedvarende belastninger virker inn på vår kropp og kroppsopplevelse. Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp. Følelsene leves i kroppen … vi holder pusten, biter tennene sammen og svelger klumpen i halsen, mens hjertet dunker i brystet.

Behandlingen tilbys til:
– barn, ungdom og voksne
– de som har smertetilstander i muskulatur som kan ha vedvart over tid
– de som plages av anspenthet
– de som har plager relatert til pust
– de som har angst, depresjon, spiseforstyrrelser, traumer eller ulike tretthetstilstander
– de som ønsker å forebygge kroppslige plager i forbindelse med arbeid/skole og i sosiale relasjoner

Hva kan oppnås i behandlingen?
– Økt mestring og reduksjon av smerter i muskler, ledd og sener
– Etablere en trygg og tillitsfull relasjon
– Bli bedre kjent med kroppens reaksjoner og hva de gir uttrykk for
– Forståelse for kroppens forsvar og reaksjon på ytre og indre påkjenninger i livet
– Økt kontakt med egne behov og grenser
– Lære mer om sammenhengen mellom kropp, tanker og følelser
– Kroppslig beredskap kan reduseres parallelt med at ressurser bevisstgjøres og frigjøres