Tidsperspektiv Fysioterapi: 1-3 uker.. 

Tidsperspektiv Psykomotorisk Fysioterapi: 1-2 uker. 

Trykkbølgebehandling/ESWT: 600 kr pr. behandling. 

Sett deg på venteliste her!

Er du operert eller skal opereres?

Er du sykemeldt?